Share
Trigion creërt veiligheid
 
Veilig! Editie juli 2017
Hierbij ontvangt u de juli-editie van digitale nieuwsbrief Veilig! De laatste editie voor de zomer.
 
Met een ruime diversiteit in onderwerpen laten we zien dat we steeds meer veranderen van een bedrijf dat beveiliging levert naar een organisatie die veiligheid creëert voor de klant en zijn eindgebruikers. Je veilig voelen en veilig zijn, daar gaat het om.
 
Dat deze koers aansluiting vindt blijkt bijvoorbeeld uit het omzetonderzoek dat vakblad Security Management deze week publiceerde; na het boekjaar 2016 zijn we de grootste particuliere beveiligingsorganisatie (PBO) van Nederland. Waar nu ons (mens)beveiligingsbedrijf nog het grootste volume heeft, verwachten we dat andere onderdelen steeds meer gaan bijdragen aan de integrale oplossingen van Trigion.
 
Natuurlijk houden we ons aanbevolen voor vragen/opmerkingen over het nieuwe geluid dat we sinds enige tijd laten horen. Ook als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen vernemen we dat graag, dan kunt u zich eenvoudig uitschrijven via de link onderaan deze nieuwsbrief.
 
Veel leesplezier en hartelijke groet,
 
Ellen Groenewoudt
algemeen directeur

Trigion grootste particuliere beveiligingsorganisatie van Nederland
De particuliere beveiligingsbranche kent een nieuwe nummer 1; Trigion is na het boekjaar 2016 de grootste particuliere beveiligingsorganisatie (PBO) van Nederland. Dat  blijkt uit het jaarlijkse omzetonderzoek van Security Management. 'Wij hebben een goed financieel resultaat behaald dat onze verwachtingen oversteeg', aldus algemeen directeur Ellen Groenewoudt.

Lees verder >
2e editie relatiemagazine Facilitair!
Deze week verschijnt de 2e editie van relatiemagazine Facilitair! als verlengstuk van kennisportaal Facilitaironline.nl. In deze uitgave ondermeer aandacht voor denken en handelen als een start-up, de energietransitie die zichzelf kan financieren en de bouw van the Greenhouse in Utrecht. Verder ook een fraai profiel over de facilitaire wereld achter de grootste toeristenmagneet van Nederland; de Keukenhof.

Lees verder >

Aanval Petya-ransomware

Via Hoffmann publiceren we regelmatig over actuele dreigingen voor de cyberveiligheid van organisaties en geven we praktische tips om de weerbaarheid te vergroten. Onlangs lieten we bijvoorbeeld van ons horen over WanaCry ransomware, waarbij netwerken van diverse organisaties werden gegijzeld. Vorige week volgde een nieuwe wereldwijde ransomware aanval waarbij de gevolgen zelfs nog groter lijken dan die rond WanaCry.

Lees verder >

Veilig in de media
Trigion structureert proces met CCV Certificatieschema PAC
De AlarmServiceCentrale van Trigion in Schiedam bestaat sinds 1983 en is de eerste door Justitie erkende meldkamer in Nederland. Certificering is na al die jaren dan ook verweven tot in de haarvaten van de organisatie. Wat betekent dit voor de dagelijkse operatie? En wat is de toegevoegde waarde ervan voor een grote klant als retailketen A.S. Watson Group?

Lees verder >

Veiligheid in de zorg en bij gemeenten
Samen met zijn zusterbedrijven Hoffmann en de Safety Group profileert Trigion zich steeds nadrukkelijker als dé partner die veiligheid creëert segmenten, met klanten die vergelijkbare behoeften kennen. Ter inspiratie hebben we onlangs een aantal verhalen over veiligheid binnen de zorg en bij gemeenten gebundeld, in speciale uitgaven van onze Hoffmann Tips. 
Dienstenpact en Congres Code Verantwoordelijk Marktgedrag
Op dinsdag 27 juni hebben brancheorganisaties OSB (schoonmaak), Veneca (bedrijfscatering) en de Nederlandse Veiligheidsbranche (beveiliging) een whitepaper overhandigt aan de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hierin roepen zij regering en parlement met klem op een Dienstenpact voor de facilitaire dienstensectoren af te sluiten. De brancheverenigingen vragen om ondersteuning bij het behoud van werkgelegenheid aan de basis van de arbeidsmarkt. In september organiseren stakeholders rond benoemde branches het Congres Code Verantwoordelijk Marktgedrag 2017.

Lees verder >

Volg ons op
social media
 
 
 
 
 
Deze nieuwsbrief is met zorg samengesteld door Trigion
Wilt u deze mailing niet meer ontvangen? Klik hier om uit te schrijven.

Facilicom Group, Karel Doormanweg 4, 3100 AC Schiedam, Nederland